Jakie dokumenty do ślubu cywilnego?

ślub cywilny dokumenty

Przed udaniem się do wybranego przez was Urzędu Stanu Cywilnego przygotujcie następujące dokumenty.

Dokumenty wymagane do śluby cywilnego

  1. Zabierzcie ze sobą w celu okazania kierownikowi USC dowód osobisty lub paszport.
  2. Dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej. Wpłatę możecie dokonać w kasie urzędu lub na wskazane przez niego konto bankowe.
  3. Czasem wymagane jest zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa.
  4. Jeśli będziecie korzystać z pomocy pełnomocnika wymagane jest zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem.
  5. Jeśli któreś z was będąc obywatelem Polski nie posiada aktu stanu cywilnego musi zabrać ze sobą:
    - zagraniczny dokument będący odpowiednikiem aktu urodzenia,
    - jeśli któreś z was było już w związku małżeńskim zabierz ze sobą odpowiednik zagranicznego aktu małżeństwa oraz dokument potwierdzający ustanie, unieważnienie małżeństwa lub jego nieistnienie.

Ślub cywilny z cudzoziemcem

W przypadku jeśli jedna ze stron jest obcokrajowcem to musi ona złożyć dodatkowo dokument potwierdzający, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju z którego pochodzi. W przypadku dużych trudności z uzyskaniem takiego dokumentu (np. wojna w tym kraju) sąd może zwolnić z takiego obowiązku. Wtedy sam sąd ustala czy dana osoba może wziąć ślub, musicie okazać taką decyzję sądu.