Czas oczekiwania na ślub cywilny

kiedy ślub cywilny

Będąc w Urzędzie Stanu Cywilnego składacie zapewnienie o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności mogących uniemożliwić zawarcie małżeństwo. Po upływie miesiąca od tego momentu może zostać zawarte małżeństwo. Takie zapewnienie jest ważne 6 miesięcy. Jeśli małżeństwo nie zostanie zawarte w ciągu tego czasu zapewnienie musi zostać podpisane jeszcze raz.

Czas oczekiwania na ślub cywilny w szczególnych okolicznościach może zostać skrócony.

W przypadku odmowy udzielenia ślub zostaniecie poinformowani o tym przez kierownika wybranego USC pisemnie. Możenie złożyć odwołanie od tej decyzji w terminie 14 dni do sądu odpowiedniego dla siedziby USC, chyba że odmowa kierownika urzędu jest podyktowana właśnie decyzją sądu w tej sprawie.