Urząd Stanu Cywilnego

USC

W Polsce jest ponad 2000 adresów Urzędów Stanu Cywilnego, w skrócie określanych jako USC. Ich głównym zadaniem jest rejestracja zdarzeń dotyczących urodzeń, ślubów, zgonów.

Co to jest USC?

Urząd Stanu Cywilnego jest częścią, jednostką organizacyjną takich instytucji jak urzędy gminy, czy też miast. Jedną z kluczowych ról w USC odgrywa jej kierownik. Do jego zadań należy rejestracja czynności związanych właśnie ze zgłoszeniem urodzenia dziecka, udzieleniem ślubu cywilnego, czy też wydawaniem aktu zgonu.

Czyli rejestracja stanu cywilnego polega na udokumentowaniu takich zdarzeń jak urodzenia, śluby, zgony w postaci odpowiedniego aktu stanu cywilnego.

Do 1 marca 2015 rejestracja stanu cywilnego w Polsce odbywała się w formie papierowej. Dopiero od tej daty papierowe księgi zastąpił centralny system rejestracji. 

Jedną z ważniejszych informacji dla osoby chcącej załatwić sprawę w USC jest to, iż zostały one "odmiejscowione". Co to właściwie oznacza? Otóż w tym momencie jeśli chcesz uzyskać odpis aktu stanu cywilnego możesz to uczynić w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Udajesz się do tego, do którego wolisz.

Kolejne ułatwienia dla obywateli:

 1. Możliwość dokonania czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego poza siedzibą samego urzędu. Jest to możliwe w wyjątkowych sytuacjach takich jak ciężka choroba, niepełnosprawność, inne powodujące niemożność pojawienia się danej osoby w urzędzie.
 2. Możliwość otrzymania określonych dokumentów z rejestruj stanu cywilnego w formie elektronicznej. Taki dokument posiada bezpieczny podpis elektroniczny zweryfikowany odpowiednim certyfikatem.
  Przykładowo mogą to być: 
  - odpis aktu stanu cywilnego, 
  - zaświadczenie o stanie cywilnym,
  - zaświadczenie o zamieszczonych lub nie danych określonej osoby w rejestrze stanu cywilnego.
 3. Obywatel został zwolniony z przedkładania w USC odpisów aktów stanu cywilnego w momencie czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego.
 4. Zostało uproszczone załatwianie spraw związanych z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.

Jakie dokumenty wydaje USC?

Udając się do Urzędu Stanu Cywilnego z jego rejestru stanu cywilnego możesz otrzymać:

 • odpis aktu stanu cywilnego,
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego,
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego,
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub też nie w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • zaświadczenie o stanie cywilnym,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
 • odpis zupełny aktu zgony osoby o nieustalonej tożsamości.